loading

Ubezpieczenia w Opel Rokicki

Korzystając z oferty Ubezpieczeniowej otrzymasz pełen pakiet obejmujący ubezpieczenie:
 

  • OC,
  • AC,
  • NNW,
  • Assistance

 

Pakiet charakteryzuje się bardzo korzystnymi stawkami, a ubezpieczenia AC zawierają już wykupiony udział własny klienta w zakresie kradzieży pojazdu i szkód częściowych. Oferujemy Państwu pakiety towarzystw ubezpieczeniowych o dużej tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku ubezpieczeń: PZU S.A., ALLIANZ i UNIQA.

  


CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH PROWADZONE WE WSPÓŁPRACY ZE WSZYSTKIM TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI.
 

 

Szanując czas klienta wszystkie formalności związane z likwidacją szkody załatwiane są na miejscu.

 
 


 

Ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu - GAP.
 

Czy wiesz że …
 

według badań rynkowych przeprowadzonych przez Eurotax Glass’s Polska, nowy samochód w pierwszych trzech latach eksploatacji traci od 45 do 75% swojej wartości
 

 

samochód używany powyżej trzech lat traci na wartości od 10 do 15% rocznie?

 

w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej nie otrzymasz odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości fakturowej Twojego samochodu?

 

Twój Ubezpieczyciel lub Ubezpieczyciel sprawcy szkody wypłaci Ci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej tylko wartości rynkowej Twojego samochodu?
"Chronimy to, czego nie chroni Twoja polisa AC - utratę wartości Twojego samochodu"

 Czym jest Ubezpieczenie GAP?

 

 

GAP to ubezpieczenie, którego zadaniem jest pokrycie strat na jakie jesteś narażony w związku z utratą wartości Twojego samochodu. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe, ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową lub sumą ubezpieczenia AC Twojego samochodu, a jego wartością rynkową aktualną na dzień szkody.

 
 

Cechy programu GAP:
 

  • Ochrona dotyczy samochodów do 6 roku eksploatacji o wartości nie przekraczającej 500.000 zł

  • Dostępne okresy ochrony: 1, 2, 3 lub 4 lata

  • Ochroną objęte są szkody zaistniałe na terytorium państw Unii Europejskiej oraz krajów EFTA

  • Sumy ubezpieczenia: 50.000 zł, 60.000 zł lub 100.000 zł

  • Ubezpieczenie może zostać przeniesione na nowego nabywcę

30-dniowy okres na zawarcie umowy ubezpieczenia.Szczegółowe informacje można uzyskać w salonie lub klikając tutaj.

Do góry